Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Arif Mehmet Paşa Kimdir | Biyografi,Tarih |

 

Arif Mehmed Paşa, Arif Mehmet Paşa Hayatı,Arif Mehmet Paşa Kimdir Evkaf ve Ziraat nazırı (?-istanbul 1862).

Arif Mehmet Paşa Hayatı

Ramazanoğulları’ndan, 1832’de Tophane nazırlığına getirildi; sonra, Asâkiri Muntazama nazırı unvanıyle, Reşid Paşa ordusunda bir yıl hizmet gördü.

1838’de Şûrayı Babıâli üyeliğine geçti.

Bu teşkilât kaldırılınca, önce Ticaret, sonra Sadaret müsteşarlıklarında çalıştı.

Sonra Ziraat, Evkaf ve vekâleten Ticaret nazırlığı yaptı.

Sonunda Meclisi Ali üyeliğine tayin edildi (1853). Zekî, kalemi kuvvetli, cesur bir devlet adamıydı.

 

Bir yanıt yazın