Arif Nihat Asya Kimdir

Arif Nihat Asya Kimdir (1904-1975) ‘ Şair, yazar.

Arif Nihat Asya Kimdir
Arif Nihat Asya, (1904-1975) ‘ Şair, yazar.

Çatalca’da doğdu.

Asıl adı Mehmed arif’tir.

Birkaç aylıkken babasının ölümü ve annesinin başkasıyla evlenmesi onu akrabalarının eline bıraktı.

Köyünde başladığı öğrenimini Balkan Savaşı Bozgunu sonrası geldikleri İstanbul’da sürdürdü.

En son İstanbul Darülmuallimin-i aliye’sinin Edebiyat Bölümünü bitirdikten sonra (1928) Adana’ya öğretmen olarak tayin edildi.

Bu tarihten başlayarak emekliye ayrıldığı 1962 yılına kadar yurdun Adana, Malatya, Edirne, Eskişehir, Ankara gibi vilayetlerinde ve Kıbrıs’ta çeşitli okulların edebiyat öğretmenliği ve idareciliklerim başarıyla yürüttü.

Bu arada 1950-54 yılları arası bir dönem Seyhan (Adana) milletvekilliği de yapan Arif Nihat, 5 Ocak 1975 tarihinde Ankara’da vefat etti.

İşlediği konular geniş bir alana yayılır: insan, tarih, yurt, tabiat, aşk, siyaset, sanat, polemik, mizah gibi…

Şiir ve nesirlerinde üslup kaygısı taşır, ifadelerinde çarpıcı ve iğneleyicidir.

Dil konusunda “dilciliğin emrinde bir sanat değil, sanatın emrinde bir dilcilik” anlayışını savunur.

Yeni İstanbul ve Babıalide Sabah gazetelerinde fıkra yazarlığı da yapan arif Nihat Asya şiirlerinde serbest, hece ve aruz vezinlerini kullanmıştır.

Birçok ünlü kişiye ve olaya ebced hesabıyla tarih düşürmesiyle meşhurdur.

Milli Kültür meselelerinde hassas olan arif Nihat Asya’da “Türk Birliği” görüşü ağır basar.

Son zamanlarında şiirleri ve nesirleri Devlet ve Töre dergilerinde yayınlanmaktaydı.

Arif Nihat Asya Eserleri

Şiir kitapları: Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor (1945), Rübaiyyat-ı Arif (1956), Kubbe-i Hcidra (1956), Kökler ve Dallar (1964), Kıbrıs Rubaileri (1964) Nisan Rubailer (1964), Emzikler (1964) Dualar ve aminler (1967) Yürek (1968) Avrupa’dan Rubailer, Köprü (Kanadlar ve Gagalar’ın yeni baskısı ile birlikte, 1969], Aynalarda Kalan (1969), Divançe-i arif (1970) Şiirler (Ahmet Kabaklı’nın önsözüyle şiirlerinden seçmeler, 1971), Basamaklar (1971). Mensur şiirler: Heykeltraş (1924), Yastığımın Rüyası (1930), Ayetler (1936).

Nesirler: Kanadlar ve Gagalar (vecizeler, 1945), Enikli Kapı (1964), Terazi Kendini Tartamaz (1967), Tehdit Mektupları (1967), Onlar Bu Dilden Anlar (1970), Top Sesleri (Terazi Kendini Tartamaz, Onlar Bu Dilden Anlar, 1975), Aramak ve Söyleyememek (1976), Kanadlarını Arayanlar ( 1976).

Ötüken Yayınevi, arif Nihat Asya’nın bütün eserlerini yeniden basmıştır.

Arif Nihat Asya’nın şiirlerinden örnekler:

MÜNaCaT

Kulluğundan mandan hariç Ümur verme hana!
Uğur değilse düşür Safiline kevkebimi Ve nur verme bana!
Yolumda haz duyacaksam elin bükasından Sürür verme, İlahi, sürür verme bana!
Ufuk Ufuk açılan layezal fecrini ver,
Fücur verme bana!
Saniham sen ve san’atım senden;
Gurur verme, İlahi, gurur verme bana!
Fesada kullanacaksam en ince zerresini Şuur verme bana!
Huzuru selbedeceksem cihanda bir lahza Huzur verme, ilahı, huzur verme bana;
Halka, mahluka sevgiden gayri Kusur verme bana!
Gerek değilse kudumum bu kakidana değer Zuhur verme, İlahi, zuhur verme bana!

ÇİZGİLER

Dil doğmadan evvel Tadlar yaratılmış,
Leyla ‘da kadehler gibi dolgun ve yuvarlak Hatlar yaratılmış;
Etvarına, evza’ma, endamına uygun Billur sıfatlar yaratılmış;
Bir cennete dönsün diye şi’riyle kitaplar Gülden, buğudan, inciden adlar yaratılmış!
Uç ey ebedi aşk., ki uçsun diye ervah Gök kubbede katlar yaratılmış.
Gözden de, gönülden de ilahı Masmavi kanadlar yaratılmış.
Al terkiye Leyla’nı, uçur göklere, ey dost:
Aşk emrine rüzgar gibi atlar yaratılmış!

Bir cevap yazın