Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Arif Paşa Kimdir,Hayatı | Ressam Biyografileri |

Arif Paşa Kimdir Türk ressamı (İstanbul 1808-1865).

Arif Paşa Hayatı

Kapıçuhadarı İsmail Rıfat Efendinin oğlu, önce Defterdarlık kaleminde bulundu, sonra yeniçeriliğin kaldırıldığı tarihte askerlik mesleğine geçti, müşirlik (mareşallik) rütbesine kadar yükseldi (1854).

Atina, Üsküp, Kosova, Edirne ve daha birçok yerde vazife ile bulunduğu sırada resimle de uğraştı. İlk ressamlarımız arasında şöhret yapan Ârif Paşanın Mecmua-i Tesavir-i Osmaniye (Osmanlı Resimleri Derlemesi) adlı üç ciltlik bir eseri vardır.

Kitabın türkçe birinci cildini, Şinasi’nin Tasviri Efkâr matbaasında, fransızca olan diğer iki cildini de resimleriyle birlikte Paris’te bastırdı (1862).

Kitap, devlet teşkilâtında çalışan ressamları anlatmaktadır. Ayrıca içinde 16 pafta ve sulu boya resim vardır. Ârif Paşa, eserin önsözünde bu kitabı yazmak için kırk yıl çalıştığını, çeşitli kitap ve kıyafetleri incelediğini anlatır.

Askeri müzedeki yeniçeri devrinin ileri gelenleriyle, onların kıyafetlerini gösteren mankenleri, türk müzelerinin kurucusu Ahmed Fethi Paşanın emriyle Viyana’da yaptırdı.

Bir yanıt yazın