Arif Süleyman Kimdir,Hayatı

Arif Süleyman Kimdir Türk şairi ve hattatı (İstanbul, ?-?, 1769). Süvari mukabeleciliği ve deftereminliği gibi vazifelerde bulundu.

Şair Hakani’nin Hilye’sine nazire olarak 241 beyitlik bir Hilye yazmıştır (1766). Ayrıca Regaibiye adlı farsça bir eseri de vardır.

Hilye’si ve şiirleri, yanlışlıkla reisülküttap Ârif’in divanına konmuştur. Aynı zamanda iyi bir hattat olan Ârif, özellikle divanî yazıda ustaydı.

Bir cevap yazın