Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Arifi Ahmed Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Arifi Ahmed Paşa Hayatı, Osmanlı vali ve hattatı Arifi Ahmed Paşa Kimdir,Arifi Ahmed Paşa Kimdir Osmanlı nişancı, vali ve hattatı (İstanbul, ?-?, 1733).

Arifi Ahmed Paşa Hayatı

Topal Yusuf Paşanın kapısında yetişti, Divanı Hümayun hâcegânları sınıfına katıldı.

Sadaret mektupçusu, süvari ve piyade mukabelecisi, Rikabı Hümayun reisi ve reisülküttap oldu.

Vezaretle Niş’e gitti.

Pasarofça antlaşması, uyarınca Tomuk’tan Oltu’ya kadar uzanan saha üzerindeki Osmanlı-Avusturya sınırlarının tespitine memur edildi.

Karaman, Halep, Diyarbakır valisi oldu.

İran savaşlarının başlaması üzerine Güney Kafkasya bölgesi seraskerliğine getirildi.

Temmuz 1724’te Revan kalesini kuşattı ve 6 ekim 1724’te bu kaleyi zaptetti, Revan valiliğinde yedi ay kaldı, fakat kalede bulunan Yeniçerilerin çıkardığı bir isyan sonunda seraskerlikten azledildi.

1731’de Van mutasarrıflığından azledilerek yaptığı zulüm dolayısıyla idamına hüküm çıktığı için Van yakınında bulunan ve kendisinin mensup olduğu söylenilen milli aşiretine sığındı.

Bir süre kaçak yaşadı.

Sonra Diyarbakır’da Karadağ’da yakalandı.

Eski sadrazamlardan Osman Paşa kendisini affettirdi ve Halep’te oturmasına izin verildi.

Daha sonra yine Teke Sancağına vezaretle gönderildi.

Fakat bu sırada onu kendi çevresinden uzaklaştıran Babıâli 1733’te Hamit Sancağı mutasarrıfı Hafız Ahmed Paşa vasıtasıyle öldürtmeyi başardı.

Kesik başı İstanbul’a gönderildi ve bu şehirde bilinmeyen bir yere gömüldü.

Arifî Paşa her çeşit hat sanatında usta, aynı zamanda şairdi.

Bir Divançe’si olduğundan bahsedilirse de şiirlerine ancak tezkirelerde rastlanır.

Bir yanıt yazın