Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-SanatTarih

Aristaios Kimdir,Hikayesi | Yunan Mitolojisi |

 

Aristaios – Mitoloji,Aristaios Kimdir Apollon ile su perisi Kyrene’nin oğlu.

Aristaios Hikayesi

Musalar yetiştirdi. insanlara arı beslemesini ve bağ yetiştirmesini öğretti.

Tarımcılık ve avcılıkta geniş bilgisi olduğu ileri sürüldü.

Aristaios
Aristaios Apollon ile su perisi Kyrene’nin oğlu.

İstemeyerek Eurydike’nin ölümüne sebep oldu; su perileri, Aristaios’un arılarını yok ederek arkadaşları Eurydike’nin öcünü aldılar.

Proteus’un öğütlerine uyarak, Eurydike’nin ruhunu yatıştırmak için dört boğa ile dört inek kurban etti; kurbanların bağırsaklarından bir arı ogulu çıkıverdi.

Vergilius, Georgica’nın en güzel bir bölümünü (bölüm IV) bu efsaneden esinlenerek yazdı.

Büyük Yunanistan’da (Güney İtalya) kır tanrısı olarak tanınırdı.

Louvre’daki eskiçağ heykelleri arasında, kır tanrısı kıyafetinde bir Antinoos ile omuzunda bir koç taşıyan Çoban Kıyafetinde Aristaios’ u gösteren iki bronz heykel; ayrıca, biri Koyun Taşıyan Aristaios, öteki Diana ile Herakles’in Yanında Aristaios olmak üzere iki kabartma vardır.

Keos paraları üzerinde Aristaios’un resmine çok rastlanır.

Arılarına Ağlayan Aristaios adlı kabartma (XIX. yy.) da Pradier’nin eseridir (Cenevre).

 Aristaios
Aristaios
 
Aristaios
 

Bir yanıt yazın