Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Adıyaman – Arsameia,Tarihçesi | Tarihi Yapılar |

Adıyaman arsemia antik kenti,Adıyaman – Arsameia Anadolu’da Kommagene bölgesinde şehir.

M.ö. III. yüzyılda Kommagene kralı Antiokhos I’in atalarından olan Arsames kurdu.

ArsameiaŞehirde, tanrıça Argandene’nin tapınağı etrafında Kommagene hükümdarlarının mezarları vardı.

Bugün Fırat nehri kenarındaki Gerger’dir.

Buradaki kalede Antiokhos I’in ataları hakkında bilgi veren yazıtta şehrin adı da geçer.

Bir yanıt yazın