Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Arslankaya Anıtı | Tarihi Yapılar |

Arslankaya Anıtı Özellikleri, Aslankaya Anıtı,Arslankaya Anıtı,Aslankaya Tapınağı, İlk çağlarda, Hititlerden sonra, Anadolu’da kendine has bir medeniyet kurmuş olan Frigyalıların yaptıkları bir kaya anıtının adı.

Frigya kaya anıtları genellikle Eskişehir-Afyonkarahisar bölgesinde toplanmıştır, mezar ve kült anıtı olmak üzere iki bölüme ayrılırlar.

Arslankaya, Afyon iline bağlı Leğen köyünün yakınlarında tabiî bir kayanın yüzü yontularak meydana getirilmiştir.

Arslankaya
Arslankaya Anıtı İlk çağlarda, Hititlerden sonra, Anadolu’da kendine has bir medeniyet kurmuş olan Frigyalıların yaptıkları bir kaya anıtı

Kayanın yüzünde anıt niteliğinde bir yapının cephesi tasvir edilmektedir, bu cephe çeşitli kabartmalar ile süslenmiştir.

Kaya yüzünün en alt kısmının ortasında kapı şeklinde işlenmiş bir niş vardır.

Yüksekliği 2,37 m olan bu nişin içinde iki aslan tarafından çevrelenmiş ana tanrıça Kybele’nin kabartması bulunur.

Nişin yan ve üst kısımları geometrik motiflerle süslüdür.

Daha yukarıda, bir üçgen yapan alınlığın kenarında frig yazıları ve iç kısmında da iki sfenks kabartması yer alır.

Ayrıca yapı cephesinin dışında kalan kaya yüzlerine bazı aslan kabartmaları işlenmiştir.

Arslankaya anıtını süsleyen heykellerin yüzleri zamanın etkisiyle oldukça hırpalanmışsa da anıt, genel yapısı bakımından frig kült anıtlarının en önemlilerinden biri olma niteliğini muhafaza eder ve son incelemelere göre, M.ö. VI. yüzyılın ortalarına tarihlenmesi mümkündür.

Bir yanıt yazın