Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Asaf Derviş Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Asaf Derviş Paşa Hayatı, Hekim Asaf Derviş Paşa Kimdir ,Asaf Derviş Paşa Kimdir Türk doğum ve kaim hastalıkları hekimi (İstanbul 1868-1928).

Asaf Derviş Paşa Hayatı

Askeri Tıbbiye’den mezun olduktan kısa bir süre sonra tabur hekimi olarak Yemen ve Trablus’a gönderildi.

Bu görevlerden dönüşünde Tıbbiye muallim muavini oldu ve 1896’da dört arkadaşı ile birlikte Mektep nazırı Zeki Paşa tarafından Almanya’ya gönderildi.

Asaf Derviş Paşa
Türk doğum ve kaim hastalıkları hekimi (İstanbul 1868-1928).

Berlin’de Olshausen’in yanında beş yıl çalıştı, dönüşünde Gülhanenin yeni kurulmuş olan doğum ve kadın hastalıkları muallimliğine tayin edildi.

1909’a kadar Gülhane’de çalışan Âsaf Derviş, aynı yıl kurulan Tıp fakültesi «emrazı nisaiye» muallimliğine tayin edildi ve Avrupa gynécologie sistemini ilk defa memleketimizde uyguladı.

Bu zamana kadar kadın hastalıkları ameliyatları operatörler tarafından yapılırdı.

Asaf Derviş, Balkan harbine katıldıktan sonra Birinci Dünya savaşında hastahaneler müfettişliğinde bulundu.

Sonradan Kızılay tarafından Erzurum harp sahasına gene müfettiş olarak gönderildi.

Mesleğinde de profesörlüğe terfi eden Paşa, Türkiye’de cerrahî, asepsi ve antisepsi kaidelerini kuranlardan biridir.

İlk gynécologie kitabı olan Seririyat-ı Nisaiye (Kadın Hastalıkları Hastahanesi) adlı 3 ciltlik eserinin ancak bir cildini başarabilmiştir.

Bir yanıt yazın