Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Asaf Halet Çelebi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Asaf Halet Çelebi Kimdir,Türk şairi ve yazarı (İstanbul 1907 – 1958).

Asaf Halet Çelebi Kısa Hayatı

Galatasaray sultanisinde. Sanayii Nefise mektebinde ve Adliye Meslek mektebinde öğrenim gördü.

Üsküdar Asliye Ceza mahkemesinde zabıt kâtipliği, Osmanlı bankasında ve Devlet Denizyollarında memurluk yaptı.

Son görevi İstanbul üniversitesi Edebiyat fakültesinde kütüphane memurluğu idi.

Klasik Türk edebiyatı ile fars edebiyatını iyi bilen Çelebi, on sekiz yaşma kadar gazel ve rubailer yazdı.

1937’den sonra serbest vezinli şiirleri ile dikkati çekti, ilhamını eski doğu medeniyetinden ve Asya felsefesinden alan ekzotik şiirleri kendisine ün sağladı.

Asaf Halet Çelebi Eserleri

1940 Yıllarındaki yeni şiir akımına da katıldı.

Şiir kitapları: He (1942), Lâmelif (1945), Om Mani Padme Hum (1953). inceleme ve antolojileri: Mevlâna (1940), Molla Câmi (1940), Eşref oğlu Divanı (1944), Naîma (1953), Divan Şiirinde İstanbul (1953), Ömer Hayvanı (1954).

Bir yanıt yazın