Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Asafname Nedir,İçeriği | Osmanlı Tarihi |

Asafname özet,Asafname Hakkında Bilgi,Asafname Nedir,İçeriği ,Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamlarından Lütfi Paşanın şöhretini günümüze kadar devam ettiren kitabı.

Devlet idaresinden, veziriazam olacak kimselerde bulunması gereken meziyetlerden, devlet adamlarının halk ile olan ilişkilerinde uygulamaları gereken prensiplerden söz eder.

Kendi sadareti zamanında yaptığı belli başlı işleri de açıkça anlatan kitap, Paşanın en samimi düşüncelerini ve idare hayatındaki uzun tecrübelerinin sonuçlarını içine alması bakımından tarihi bir belgedir.

Tschudi (Berlin 1910 almanca tercümesi ile), Ali Emiri (İst. 1908) ve Adliye Vekâleti (İst. 1935) tarafından bastırıldı.

Bir yanıt yazın