Aşağılık Kompleksi Nedir,Belirtileri

Aşağılık Kompleksi Nedir

Aşağılık kompleksi, bir kimseyi, kendi değerini küçümsemeğe sürekli olarak yönelten duygunluk, zeka ve irade faktörlerinin tümü; kişinin kendini aşağı görmesi.

Bleuler tarafından ortaya atılan kompleks kelimesi, Freud ve psikanalizciler tarafından, birbirine sağlam şekilde bağlanmış bulunan ve özel bir duygunluk gücü taşıyan fikir ve imgelerin topluluğunu ifade etmek için kullanıldı.

Kompleksler, en küçük yaşlardan itibaren, bütün fertlerde bulunabilir. Çünkü, ahlakın ve «sosyal tabular»nı basıncı altında gizli ve örtük bir şekilde gelişmelerine devam eden kopmleksler, daha sonra, lapsüsler boşa çıkan edimler, nevrozlar ve hatta ruhi bozukluklar (birsamlar, zulüm görme hezeyanları, manyaklıklar v.b.) şeklinde ortaya çıkabilir.

Aşağılık Kompleksi Belirtileri

Psikanalistlere göre, ruhi bozukluklardan birçoğunun kaynağını, kompleksler meydana getirir.

Çeşitli kompleksler vardır: İğdiş edilme kompleksi, Oidipus kompleksi. Elektra kompleksi, aşağılık kompleksi v.b.

Kompleksler, genellikle, şiddetli bir heyecanın veya cinsel özellik taşıyan bir duygunluk şokunun etkisi altında meydana gelir.

Ferdin toplum ve aile hayatında olduğu kadar cinsel hayatında da türlü başarısızlıklara sürüklenmesine yol açar.

Bundan ötürü fertte, kimi zaman, saldırganlıkla birlikte, aşırı savunma tepkileri belirir. (Aşağılık kompleksinin ortaya çıkması çoğu zaman, ya yetersiz bir eğitimden doğar veya bunun tersine ahlak ve din bakımından sert bir yetişme tarzına bağlanır.

Bu kompleksin belirmesi sırasında, nesnel bir yargılama, ferde ilk başarısızlıklarını gerçekçi bir tarzda değerlendirme imkanını kazandırmazsa ve ayrıca, irade, bu başarısızlıkları yenemezse, kompleks iyice kökleşir.)

Bir cevap yazın