Asım Mehmed Paşa Kimdir | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Asım Mehmed Paşa Kimdir Osmanlı idare adamı (?-Trabzon 1886).

Asım Mehmed Paşa Hayatı

Babıâli Tercüme kaleminden yetişti.

Paris sefareti başkâtipliği, Ticaret Birinci meclisi başkanlığı (1861), Karesi mutasarrıflığı (1864), Sayıştay üyeliği (1865), Divanı Muhakemat başkanlığı (1867), Sayıştay başkanlığı (1868) gibi birçok hizmetlerde bulundu.

1869’da vezaretle, önce Edirne, daha sonra sırasıyla Bosna (1871), Kastamonu (1873), Trabzon (1873), Tuna (1875), ikinci defa Edirne (1876) valiliklerine tayin edildi.

1877’de Adliye bakanı oldu.

Devlet Şûrası başkanlığı (1879), Dışişleri bakanlığı (1880), Evkaf nazırlığı (1881) yaptı; bunlardan bazı bakanlıklara iki defa tayin edildi.

Son olarak 1886’da tekrar Trabzon valiliğine gönderildi.

İki ay sonra da burada öldü.

Siyasi bilgisi fazla, doğru karakterli ve edip bir insandı.

Bir cevap yazın