Aşiret Mektebi Hümayunu | Osmanlı Tarihi |

Aşiret Mektebi Hümayunu Aşiret Mektebi Hümayunu,Arap aşiret beylerinin çocuklarını okutup, onları askerlik ve idare hayatına alıştırmak için Abdülhamid II devrinde kurulan yatılı okul (1822).

Arabistan’ın her köşesinden gelen soylu ailelere mensup arap gençlerini okutmak, Türkçe ile birlikte osmanlı terbiyesi, idare usulleri, askerlik öğretmek ve Arabistan’da açılacak okullara öğretmen, kazalara kaymakam ve taburlara subay yetiştirmek amacıyla açıldı.

Okul, önce Beşiktaş’ta Akaretler’de 1892’de açıldı.

1894’te de Kabataş’taki Esma Sultan sarayına taşındı, ilk yıl 50 çocuk alındı, beşinci yıl sonunda öğrenci sayısı 250 oldu

Önce arap çocukları kabul edilirken sonra Arnavutluk’tan, aşiretlerden, hattâ Cava adasından birkaç çocuk da mektebe alındı.

Burayı bitirenler Harbiye veya Mülkiye’de yüksek öğrenimlerini tamamlarlardı.

Okuldan beklenen, imparatorluk’ tebaasını osmanlı kültür ve terbiyesine alıştırmak ve ikiliği ortadan kaldırmaktı; ama bu gerçekleşmedi.

Sonunda öğrenciler okudukları sultan sarayında verilen yemekleri beğenmedikleri için idare aleyhine ayaklandılar.

Bunun üzerine Aşiret Mektebi Hümayunu da 1907’de kapatıldı, saray da Kabataş idadisine tahsis edildi.

Bir cevap yazın