Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Aslantepe Höyüğü | Arkeoloji Kazıları |

Aslantepe Höyüğü
Malatya Aslantepe Höyüğü Malatya’ya 6 km uzaklıkta höyük.

Aslantepe Höyüğü Önemi, Aslantepe Höyüğü Tarihi ,Aslantepe Höyüğü Hakkında Bilgi,Malatya Aslantepe Höyüğü Malatya’ya 6 km uzaklıkta höyük.

İlk defa köylüler tarafından bulanan (1894) höyükte L. Deîaporte yönetiminde bir fransız heyeti kazı yaptı (1932-1933, 1938).

Bunu C. Schaeffer’in çalışmaları takip etti (1946, 1948).

Kazılar sonucunda M.ö. III. ve II. binyıla tarihlenen höyükte yerli medeniyet izlerinden başka, İç Anadolu, Kuzey Suriye, Mezopotamya ve Iran kültürleri ile yakınlık gösteren süslü vazolar bulunmuştur.

Arslantepe’nin en büyük yapısı, M.Ö. XII. yy. başlangıcına ait olan saraydır.

Sarayın kapısındaki yarım aslan kabartmaları ve kral ve kraliçeyi tanrılara içki sunarken tasvir eden ortostatlar ilgi çekicidir.

Hitit metinlerinde geçen İlluyanka yılanı efsanesi konu alınarak, tanrılar ile yılan arasındaki mücadele anlatılmıştır.

Bu yapıdan ayrı, tek kabartma parçalar bulunmuştur ve bunlarda fırtına tanrısı, dağlar üzerinde duran boğa, kanatlı demonlar ve av sahneleri gibi konular tasvir edilmiştir.

Arslanlı kapının ortostatlarınm üslup yönünden Büyük Hitit çağı ile Geç Hitit çağı arasındaki bir devreye (M.ö. XI. yy. a) ait olması mümkündür.

Fakat M.Ö. VIII. yy. a ait kral heykeli de bulunmuştur.

Arslantepe eserleri İstanbul ve Ankara Arkeoloji müzelerinde bulunmaktadır.
Aslantepe Höyüğü

Bir yanıt yazın