Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Aslıhanlar Meydan Muharebesi | Kurtuluş Savaşı |

Aslıhanlar Meydan Savaşı, Aslıhanlar muharebesi nedir ,Aslıhanlar Meydan Muharebesi

(8-12 Nisan 1921), Kurtuluş savaşında Türk ve yunan kuvvetleri arasında Afyonkarahisar’ın kuzeybatısında ve Aslıhanlar köyü dolaylarında geçen muharebelere verilen ad.

Kuzeyde Eskişehir doğrultusunda saldırıya geçen yunan kuvvetleri İnönü mevzileri önünde başarısızlığa uğrayınca Bursa’ya doğru geri çekildi.

Fakat güneydeki yunan kuvvetleri Afyon dolaylarında kaldı.

Bu durumdan yararlanmak isteyen türk genelkurmayı Afyonkarahisar’ın doğusuna kadar uzanan bölgede mevzilenmiş olan yunan 1. kolordusunun yan ve gerilerine bir taarruz tertipledi.

Türk kuvvetlerine cenup cephesi kumandanı Refet Paşa (Bele) kumanda ediyordu.

Refet Paşanın İnönü mevzilerinde serbest kalan kuvvetlerin gelmesini beklememesi, süvari birliklerini muharebede etkili olmayacak şekilde düşman hatlarının çok gerilerine göndermesi ve yunanlıların inatçı bir direniş göstermesi sebepleriyle tasarlanan planda başarıya ulaşılamadı.

Aslıhanlar Meydan Muharebesinin sonunda Refet Paşa görevden alındı ve batı cephesi tek kumandanlık altında birleştirildi.

Bir yanıt yazın