Asmalı Mescit

Beyoğlu’nda, eldeki belgelere göre. Aşmalı Mescid, Minare ve Asmalı mescid Mezarlık sokaklarının oluşturduğu dört yolda, Minare Sokağı ’nın kavşağındaydı. “Asmalı mescid’ mahalle ve sokakları adını bu mescidden almaktadır.

II. Bayezid’in Tersane-i Amire’de kalafatcıbaşısı Yunus Ağa tarafından yaptırıldı. Mescidden günümüzde hiç bir iz kalmadığı ve herhangi bir belgede inşa tarihi belirtilmediği için II. Bayezid’in saltanat dönemi olan 1481-1512 yılları arasında yaptırıldığı sanılıyor.

Yunus Ağa’nın mezarı da Mescid yakınındaki mezarlıktaydı. Bu dini yapının minberi esnaftan Ömer Ağa tarafından konuldu. Yakınında Darüssaade Ağası El-hac Bekir Ağa tarafından bir de çeşme yaptırılmıştı (1740). Çeşmenin kalıntısı Cambi apartmanının altında halen durmaktadır. Teknesi betonla doldurularak set haline getirilmiştir. Asmalı Mescid’in (Asma Mescid de denirdi), ahşap olarak inşa edildiği tahmin olunmaktadır.

Bir cevap yazın