Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-Sanat

Aşşahtan Gelirem Oyunu | Kültür,Sanat,Folklör |

Aşşahtan Gelirem Oyunu Erzurumda oynanan türkülü bir kız barı.

Yalnız kızların oynadığı bu oyun, tef-ney veya tefklarnetle çalınan havalarla yürütülür.

Oyunun başında ve üçerli mısralar halinde söylenen türkünün ilk üç mısrası:

Aşşahtan gelirem, yüküm erikdir.

Eriğin dalları bölük bölüktür.

Bir emmim gizi var taze feriktir.

Bir yanıt yazın