Asur Kraliçesi Semiramis Kimdir | Ansiklopedik Bilgi |

Asur kraliçesi,Semiramis kraliçe,Asur Kraliçesi Semiramis Kimdir,Doğu mitolojisinde bir kadın kahraman.

Asur Kraliçesi Semiramis Kimdir
Semiramis ,Doğu mitolojisinde bir kadın kahraman.

Akamanışlar devrinde Doğu’da yaygın olan ve Diodoros ile Ktesias tarafından aktarılan söylentiye göre, Semiramis, Asur ve Babil kraliçesidir.

Filistin’de doğduğu sanılır.

Basit bir ölümlüyle tanrıça Derketo’nun kızıdır, bir çöle bırakılmış ve kralın çobanı Simmias tarafından kurtarılmıştır.

Kral Ninos’un Suriye valisi Omnes ile evlendi.

Baktriane seferine kocasıyla gitti, üstün kavrayışıyla Baktra’nın ele geçirilmesini sağladı ve kral Ninos, kocasını öldürterek onunla evlendi.

Kral az sonra öldü. Semiramis, Asur imparatorluğunun hakimi oldu, Babil ülkesini kurdu ve tahkim etti, ülkeyi göz kamaştırıcı saraylarla ve asma bahçeleriyle süsledi; bunlar Dünyanın Yedi Harikası arasında yer alır.

Topraklarının alanını genişletti, fakat Hindistan’da yenildi.

Bu yenilgi üzerine intihar ettiği veya güvercin şekline döndüğü ileri sürülür.

Bir başka söylentiye göre kırk iki yıl süren bir hükümdarlıktan sonra tahtını oğlu Ninyas’a bıraktı.

Bu efsane, Asur kralı Şamşi-Adat V’in (823-810) karısı, Sammuramat adı üstüne kurulmuşa benzer; bu kadm oğlu Adad-Nirari III reşit olmadan önce naibelik yaptı.

Bir cevap yazın