Ata Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Osmanlı Devlet Adamı Ata Bey Kimdir

Ata Bey Kimdir Ata Bey (asıl adı Mehmed Ataullah Mefharî’dir), osmanlı devlet adamı (Halep 1856-İstanbul 1919).

Ata Bey Hayatı

Doğu ve batı dil ve kültürlerini öğrenerek yetişti.

Mektebi Sultanî’de edebiyat öğretmenliği yaptı.

Maliye bakanlığı mektupçusu, 1908’de Maliye Islahat komisyonunda üye olarak çalıştı.

Tevfik Paşa kabinesinde bir hafta süreyle, Maliye bakanlığı yaptı (1919).

Aynı zamanda gazete ve dergilere Mefhari veya Ata imzasıyla makaleler yazdı.

Tercümeleri (Paul de Kock’tan Üç Fistanlı kız [1889]; İşret, Kumar ve Nisvan Belâsı [1891]; Bernardin de Saint Pierre’den Paul ve Virginie [1896]; J. von Hammer’den Devlet-i Osmaniye Tarihi [notlu ve haşiyeli Hammer Tarihi Tercümesi, 1911; Millî Eğitim bakanlığınca 11 cildi bastırıldı, 1947]) ve telif eserleri (İktitaj [1898,4 cilt, okullar için okuma kitabı]} Güft ü Şenid [Söyleme ve Dinleme; tarihi ve ahlâki hikâyeler] v.b.) vardır.

Dr. Galip Ataç ve tenkitçi, gazeteci Nurûllah Ataç oğulları idi.

Bir cevap yazın