Atargatis Efsanesi,Hikayesi | Mitolojik Tanrılar |

Atargatis Efsanesi,Atargatis Nedir, Suriyelilerin bereket tanrıçası.

Bu tanrıçaya özellikle Hierapolis’te tapılırdı.

Babillilerin iştar’ına Fenikelilerin Astarte’sine ve Küçük Asya’nın Büyük Tanrıçasına tekabül eder.

Atargatis kültü bütün Akdeniz havzasına ve özellikle havzanın batı kesimlerine yayıldı.

Bir cevap yazın