Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-Sanat

Atargatis Efsanesi,Hikayesi | Mitolojik Tanrılar |

Atargatis Efsanesi Hikayesi, Atargatis Kimdir, Atargatis tanrıçası,Atargatis Nedir, Suriyelilerin bereket tanrıçası.

Bu tanrıçaya özellikle Hierapolis’te tapılırdı.

Babillilerin iştar’ına Fenikelilerin Astarte’sine ve Küçük Asya’nın Büyük Tanrıçasına tekabül eder.

Atargatis kültü bütün Akdeniz havzasına ve özellikle havzanın batı kesimlerine yayıldı.

Bir yanıt yazın