Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-Sanat

Athena Kimdir,Efsanesi,Hikayesi | Yunan Mitolojisi |

Athena Efsanesi, Athena tanrıça hakkında bilgi, Athena tanrıça özellikleri, Athena’nın Hikayesi,Athena tanrıça hakkında bilgi,Athena Efsanesi Athena,Zeus’un kızı, başlıca yunan tanrıçalarından biri. Pallas da denir.

Athena’nın Hikayesi

Athena
Athena,Zeus’un kızı, başlıca yunan tanrıçalarından biri. Pallas da denir.

Zeus’un başından, tepeden tırnağa silâhlı olarak çıktığı için savaşçı bir tanrıça sayılır.

Kalkanı, öldürdüğü Gorgon’un başıyla süslüdür.

Kendine, dev Pallasın, başka bir söylentiye göre de keçi Amaltheia’nın derisinden bir zırh yapmıştı.

Aklın ve zekanın cesaret üstündeki etkisini temsil eder: zafer, ustaca ve iyi düşünülmüş bir strateji ile kazanılır.

Avucunda mızrağı, başında miğferiyle , (Palladion) tanrıçasının mucizeli, tılsımlı heykelini bulunduran Atina sitesinin ve öbür sitelerin koruyucu tanrıçasıdır.

Sitenin ruhu ve korunmasının teminatı onda toplanmıştır.

Aynı zamanda da barışçı bir tanrıçadır.

Atina şehrine verdiği en güzel armağan, şehre zenginlik getiren barış sembolü zeytin ağacıdır.

Ayrıca çok beceriklidir de.

Çömlekçi çarkını, duvarcı ve marangoz gönyesini o icat etmiştir.

Madenciliği korur, kadınların çalışmasını gözetir: Athena Ergane, bütün Attike’nin en iyi nakışçısıdır.

Koruduğu şehrin günlük hayatına karışan , zanaatçı halka, mistiklikten uzak bir din sunar.

Bu, yurt sevgisinden, çalışma aşkından doğan bir dindir; en güvenilir dayanağı akıl, zekadır.

En önemli tapınağı Atina’daki Parthenon’dur.

Her yıl Athena Parthenos «Bâkir Tanrıça» adı ile, Panathenaia bayramlarında kutlanır.

Athena Nike’ye («Zafer») ise, Aprteros zafer tapınağı adanmıştır.

Koroneia’da Boiotia) görülen Athena itonia kültünün, ülkenin en eski tapınma şekli olduğu sanılır.

Eski çağlarda zırh, miğfer ve kalkanla donanmış olarak gösterilir devlerle Olympos tanrıları arasındaki savaşları gösteren seramiklerde, kabartmalarda ve Atina Akropolisi’ndeki Parthenon tapınağının doğu alınlığında).

Aigina tapınağının alınlıklarında da esatirî savaşlara önderlik eder.

M. ö. V. yy. da Pheşdias, silâhlı Promakhos (Akropolis’in üstünde, açıkta duran heykel) ile altın fil fildişinden Parthenos (Parthenon’un içinde bulunan heykel) tiplerini yaratmıştı, olympia’daki Zeus tapınağının metoplarında bazen silâhlı, bazen silâhsız, ağırbaşlı genç görünüşlüdür.

Bu şekliyle Romalıların Minerva’sına örnek olmuş. «Panathenaike» denilen Attike amphoraları üzerine resmedilmiştir.

Miğferli Athena başı, birçok şehrin, özellikle Atina ve Korinthos paralarında görülür.

 Athena
Athena
Athena

Bir yanıt yazın