Ati Gazetesi

Ati Gazetesi 1918 yılında yayınlanmaya başlayan günlük siyasi gazete.

Baş yazarı Celal Nuri, sorumlu müdürü Giridi Ahmed Saki beylerdi.

30 X 53 ebadında ve dört sahife olarak çıkan gazetenin başlığı sol köşede olup, hemen altında kuruluş tarihi (R.1336) ve “Ser muharriri Celal Nuri” onun altında tek satır halinde “Nüshası her yerde 40 para” onun altında da iki satır halinde ince puntolarla abone ücretleri yer alıyordu.

Gazetenin sağ üst köşesinde ise: “İstanbul, Bab-ı ali Caddesi, Reşid Efendi Han Posta Kutusu 114-Telgraf-İstanbul ati” yazıları bulunuyordu.

Bunun altındaki satır ise gazetenin numarası, çıkış günü ve tarihine aitti.

“ati” genellikle pek az fotoğraf yayınlayan bir gazeteydi.

Yazarları arasında Suphi Nuri, Afife Fikret bulunuyordu.

Hüseyin Rahmi’nin “Son Arzu” adlı romanı ilk olarak burada tefrika edilmeye başlandı.

Bir cevap yazın