Atıf Efendi Kütüphanesi | Tarihi Yapılar İstanbul |

Atıf Efendi Kütüphanesi Hakkında Bilgi ,İstanbul’da Şehzadebaşı’nda Vefa cad. nu. 44’te Sultan Abdülhamid I devri başdefterdarı Mustafa Atıf Efendi tarafından 1741 yılında kurulan büyük vakıf kütüphane.

Atıf Efendi Kütüphanesi Tarihçesi

48 Kişilik, dörtgen biçiminde bir okuma salonu ile bunun üç yanında beş sofa, bir kitap hâzinesi ve kütüphanecilerin oturmasına mahsus üç meşruta evden teşekkül eder.

Bir kapıyle okuma salonuna açılan kitap hâzinesi, rutubeti önlemek üzere özel bir biçimde yaptırılmıştır; bu bölüm kesme taştan kemerler üstüne oturtulmuştur, bol güneş alır; kitap dolapları da ahşap setler üstüne konulmuştur.

Kütüphanenin eskiden basılmış fihristinde, 2 857 cilt kitap bulunmaktaydı.

Yirmi yıl sonra (1965) kitapların sayısı 11 495’i bulmuştur.

Basmalardan 7 521’i türkçe, 507’si eski harfli türkçe, 460’ı arapça ve farsça, 181’i başka dillerde; yazmalardan 336’sı türkçe, 2 406’sı arapça, 84’ü farsça idi.

1968 Yılı başında kütüphanenin kitap mevcudu şöyledir: genel konular 1 467, felsefe-ahlâk 713, din 1 923, sosyal bilimler 1 652, dil 776, nazarî bilimler 457, uygulamalı bilimler 682, güzel sanatlar 247, edebiyat 3 526, tarih-coğrafya-biyografi 1 537, genel toplam 12 980.

Süreli yayınlar için 1957 yılı rakamları: 10 çeşit türkçe, 3 çeşit başka dillerde.

Kütüphanede İslâm bilimleri, tarih ve edebiyat konularındaki eserler çoğunluktadır.

Bir cevap yazın