Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Atikali Paşa Camii,Mimari Özellikleri | Tarihi Yapılar |

Atik ali paşa camii karagümrük, Atikali Paşa Camii Hakkında Bilgi, Atikali Paşa Camii Mimari Özellikleri,
Atikali Paşa Camii Hakkında Bilgi
,Sedefçiler camii de denir.

İstanbul’da Çemberlitaş yakınındadır.

Bayezid II’nin sadrazamlarından Hadım Ali Paşa yaptırdı (1496).

Atikali Paşa Camii
Atikali Paşa Camii,Sedefçiler camii de denir. İstanbul’da Çemberlitaş yakınındadır. Bayezid II’nin sadrazamlarından Hadım Ali Paşa yaptırdı (1496).

Çok kubbeli sistemden, merkezî yapı sistemine geçişe ilk adımdır ve Bursa camileri ile Bayezid camii arasındaki geçiş devresi özelliklerini taşır.

Atikali Paşa Camii Mimari Özellikleri

Ters T biçimindeki planı Yeşil ve Muradiye camiine, kitlesinin genel düzeni de Hatuniye camiine benzer.

Yapının üzerini ortada büyük ve merkezi bir kubbe örter.

Yanlarda küçük ikişer,dışa taşan mihrap üzerinde büyük ve yarım bir kubbe bulunur, ön (kuzey) kısmında da revak kubbeleri vardır.

Orta ve yan kubbeler geniş pandantiflere, yarım kubbe ise sarkıtlı kakmalarla köşelere oturtulmuştur.

24 m yüksekliğindeki ana kubbenin altında 16 yarım daireli penceresi olan bir kasnak vardır.

Minare, giriş kapısının sağındadır.

Son cemaat yeri 6 porfir sütunlu ve 5 kubbeli bir revak olarak yapılmıştır.

Caminin avlusuna XVII. yüzyıl sadrazamları gömülmüştür.

Bir yanıt yazın