Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Atreus Kimdir,Hikayesi,Efsanesi | Yunan Mitolojisi Tanrıları |

 

Atreus
Atreus,Yunan mitolojisinde Pelops ile Hippodameia’nın oğlu.

Atreus ne tanrısı, Yunan Mitolojisi – Atreus,Atreus Kimdir Yunan mitolojisinde Pelops ile Hippodameia’nın oğlu.

Atreus Hikayesi,Efsanesi

Annesinin kışkırtması üzerine, kardeşi Thyestes ile birlikte, küçük kardeşleri Khrysippos’u öldürdü; babaları da onları lânetledi.

Bu lânet yüzünden, Atreus’ta Thyestes’e karşı amansız bir kin uyandı.

İki suç ortağı Mykenai’ye sığındılar, kral Eurystheus ölünce, Mykenai’liler ikisinden birini kendilerine kral yapmak istedi.

Atreus’un karısı bu konuda kocasının değil, metresi olduğu Thyestes’in tarafını tuttu.

Atreus, herşeye rağmen kazandı ve öç almak için Thyestes’in üç oğlunu öldürerek onları bir ziyafette Thyestes’e yedirdi.

Bunun üzerine Thyestes kendi öz kızı Pelopeia ile birleşti.

Bu birleşmeden oğlu Aigisthos dünyaya geldikten sonra, Pelopeia’yı kardeşiyle evlendirdi.

Aigisthos Atreus’u öldürdü ve Mykenai krallığını Thyestes’e verdi.

Aile üstündeki uğursuzluk bir sonraki nesilde de devam etti: Atreus’un oğlu Agamemnon, Thyestes’in oğullarını öldürdü.

Aigisthos da Klytaimnestra’nın yardımıyla Agamemnon’u öldürdü.

Seneca, Atreus ve Thyestes efsanesinden esinlenerek bir trajedi yazdı.

Bir yanıt yazın