Avcıbaşı Nedir,Görevleri

Avcıbaşı Nedir,Görevleri,Yeniçeri Ocağı’nda bir sınıfın adıdır.

Sekban denilen 33. ortanın kumandanıydılar.

Görevleri yeniçeri eratına tüfek eğitimi yaptırmaktı.

Osmanlılar da avcılar “Çakırcılar”, “Şahinciler”, “Samsuncular”, “Zağarcılar” gibi çeşitli sınıflara ayrılmışlardı.

Atmeydanı’nda kurulan talimhanede yeniçerilere tüfek atmayı ve atış yapmayı Avcıbaşılar öğretirlerdi.

Ok talimi yaptırdıkları yer ise talimhane yanındaydı.

Avcıbaşları seferde de padişahla birlikte gider, yeniçerilere ve Ocak’a yeni katılan erlere tüfek kullanmasını “öğretirlerdi.

18 kişiden oluşan yeniçeri erkanının teşrifat bakımından sonuncusuydular.

Bir cevap yazın