Avni Mehmed Efendi Kimdir | Biyografi,Tarih |

Avni Mehmed Efendi Kimdir,Osmanlı reisülküttabı ve başdefterdarı (?-İstanbul 1767).

Avni Mehmed Efendi Hayatı

1741’de sadaret baş halifesi, sonra beylikçi, küçük tezkireci oldu ve Hamid Hamza Paşa yerine, 1755’te reisülküttap tayin edildi.

1757 Tarihine kadar bu görevde kaldı.

Daha sonra başdefterdar oldu (1764).

1766’da, devlet malını tahsilde ihmali görüldüğü için azledildi.

Bir cevap yazın