Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Aynalıkavak Kasrı,Tarihçesi | Tarihi Yapılar İstanbul |

 

Aynalıkavak Kasrı Hakkında Bilgi, Aynalıkavak kasrı mimari özellikleri, Aynalıkavak Kasrı Tarihçesi ,Aynalıkavak Kasrı Hakkında Bilgi (Tersane kasrı da denir), kaptanıderya Halil Paşanın Hasköy’de yaptırdığı kasır (1613).

Osmanlı padişahlarının bazı yerleri ve kuruluşları ziyaretleri sırasında kısa süre oturmaları için küçük kasırlar yapılmıştır.

Aynalıkavak Kasrı Tarihçesi

Önceleri Tersane bahçesi kasrı adını taşıyan bu kasır, sonradan genişletildi, Mehmed IV devrinde yandı, fakat yeniden inşa edildi.

Ahmed III devrinde önem kazandı ve Aynalıkavak kasrı adını aldı (1718).

Bu tarihte Venedik cumhuriyeti ile Pasarofça antlaşması imza edildi, Venedikliler osmanlı padişahına gayet büyük ve güzel aynalar hediye ettiler.

Ahmed III de bu aynaları Tersane kasrının çeşitli dairelerine koydurdu.

Bu olaydan sonra «kavak kadar uzun endam aynaları» dillere düşüp «Aynaları kavak kasrı», günlük halk ağzında Aynalı-kavak kasrı diye kısaltıldı.

1779 Aynalı-kavak antlaşması burada imzalandı.

Kasır, Ahmed III ten sonra bir süre padişahların ilgisinden mahrum kaldı ve harap olmaya başladı.

1786’da Abdülhamid’in sadrazamı Koca Yusuf Paşa tarafından tamir ettirildi ve geniş bahçesinin bir kısmı tersaneye verildi.

Selim III devrinde burada tesisler kuruldu, 1791’de yapılan Hasbahçe köşkü bir duvar içine alındı ve tersaneden ayrıldı.

Bugünkü Aynalıkavak kasrı Tersane sahil sarayından kalan son parçadır.

 

Bir yanıt yazın