Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Aynalıkavak Tenkihnamesi Nedir | Osmanlı Tarihi |

 

Aynalıkavak tenkihnamesi maddeleri,Aynalıkavak tenkihnamesi önemi nedir,Aynalıkavak tenkihnamesi sonuçları,Aynalıkavak tenkihnamesi nedenleri,Aynalıkavak Tenkihnamesi Hakkında Bilgi,Aynalıkavak Tenkihnamesi Nedir Aynalıkavak tenkihnamesi, Osmanlı imparatorluğu ile Rusya arasında yapılan antlaşma (10 mart 1779).

Aynalıkavak Tenkihnamesi Önemi

Aynalıkavak tenkihnamesi
Aynalıkavak tenkihnamesi, Osmanlı imparatorluğu ile Rusya arasında yapılan antlaşma (10 mart 1779).

Fransa devletinin aracılığıyla İstanbul’da, Aynalıkavak kasrında, osmanlı-rus iki taraf murahhasları toplanarak, Küçük Kaynarca muahedesinin (1774) ihtilâflı bazı maddelerini açıklığa kavuşturacak ve düzeltecek, yani tenkih edecek şekilde yeni bir antlaşma yaptılar.

Tenkihnamenin metni dokuz madde halinde hazırlandı:

Aynalıkavak Tenkihnamesi Maddeleri

1. Kırım bağımsız bir devlettir;

2. Hanları Kırımlılar tarafından ve kendi aralarından seçilir.

3. Osmanlı padişahı, halife olduğu için, bu hanları ancak dinî bakımdan takdis eder.

4. Seçilen herhangi bir hanı, Osmanlı devleti, Kırım hanı olarak tanır.

5. Osmanlı devleti, Kırım üzerindeki siyasî haklarını elde etmek için, tekrar herhangi bir teşebbüste bulunamaz.

6. Kırım’da fevkalâde bir hal ortaya çıkarsa, önce her iki taraf kendi aralarında anlaşır, sonra Kırım’ın meselesini hallederler.

7. Akdeniz ve Karadeniz’de, Fransızlar ile Ingilizlere tanınan ticarî haklar Ruslar için de aynen tanınacaktır.

8. Ruslar, Kırım’da bulunan askerlerini geri çekecektir.

9. Eflâk ve Boğdan’ın İstanbul’da maslahatgüzarı bulunacaktır.

Bir yanıt yazın