Ayşe Sultan Çeşmesi Tarihi | Ansiklopedik Bilgi |

Ayşe sultan çeşmesi fatih,Ayşe Sultan Çeşmesi Tarihi  Şehzadebaşı Camiinin karakol karşısındaki köşesinde bulunan çeşme idi. I

II. Murad’ın (Saltanatı: 1574-1595) kızı Ayşe Sultan’ın kocası İbrahim Paşa (Üç defa sadrazam olmuş, 1602 yılında ölmüştür) tarafından yaptırıldı.

Çeşme günümüzde kullanılmamaktadır.

Mermer kaplı cephesinin bazı yerleri dökülmüş ve tekne taşı kırılmıştır.

Kitabesinin altında açılmış bir yelpazeye benzeyen süsleme ve bunun altında da ikinci bir kitabe daha vardır.

Esas kitabesinin tarih beyti şöyledir:

“Hükmiya Söyler deham lülesi tarihini İçin İbrahim Paşa ruhuna eylen dua”

1012/1603

Bir cevap yazın