Aziz Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Aziz Efendi Kimdir Osmanlı yazarı ve elçisi (Kandiye, ?-Berlin 1798).

Aziz Efendi Hayatı

Sakız ve Belgrad’da memurluk yaptı.

1797’de mirmiranlık rütbesiyle Prusya elçisi oldu.

Muhayyelât (yazılışı 1796; basılışı 1851), süryanice, ibranice ve başka dillerdeki hikâyelerden seçilerek yazılmıştır.

Bu eser, genellikle eski şark dillerinde yaşayan hikâyelerden derlenmiş olmakla beraber, gerek üslûp ve gerek diğer hikâye unsurları bakımından yeni bir telif sayılacak kadar önemli ve orijinal bir eserdir.

Ayrıca, küçük bir Divariı ve Varidat adlı, mensur, tasavvufla ilgili bir eseri vardır.

Bir cevap yazın