Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Hattat Aziz Efendi Kimdir | Biyografi |

Hattat Aziz Efendi Eserleri, Hattat Aziz Efendi Hayatı, Hattat Mehmet Aziz Efendi,Hattat Aziz Efendi Son dönem büyük türk hattatı (Trabzon, Maçka 1871-İstanbul 1934).

Hattat Aziz Efendi Hayatı

Asıl adı Mehmed Abdülaziz’dir, ama hattatlar arasında Aziz Efendi, Aziz Rifa! diye tanınır.

Küçük yaşta İstanbul’a geldi.

Sıbyan mektebinde iken yazıya olan istidadı ile dikkati çekti.

Hattat bakkal Arif Efendi ile reisülhattatîn Muhsinzade Abdullah Beyden sülüs ve nesih yazılarını öğrendi, 1896’da icazetname aldı.

Tâlik yazıyı da Karinâbâdlı Hasan Hüsnü Efendi ile çalışıl. Medresetülkuzat ve Mahmudiye merkez rüştiyesinde yazı hocalığı yaptı.

Meşihat dairesinde tâlik yazısı çalıştırdığı sırada, yazıcının güzelliğinden dolayı dördüncü derecelen mecidî nişanı ve mahreç payesini kazandı.

Bu dairede memurluğu sırasında Mısır kralı Fuat’ın daveti üzerine 1927’de bir Kur’an yazmak üzere ve bir yıl izinle Kahire’ye gitti, yazdığı Kur’an’ın tezhibini de kendisi «yaptı.

Cumhuriyetin ilânında açıkta kalınca, Mısır hükümeti, kendisinden orada kalmasını ve bir mektep açmasını istedi.

O da Kahire’de 11 yıl süreyle yazı hocalığı yaptı.

1934’te İstanbul’a döndü.

Yazdığı önemli eserler arasında 12 adet Kufan’ından başka Bursa’da Ulucami’de bir tâlik, bir de sülüs celî levhası vardır.

Tuğra dahil olmak üzere bütün yazıları aynı kudrette yazar, çok da güzel tezhip yapardı.

Bir yanıt yazın