Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Aziz Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Aziz Paşa Biyografi,Aziz Paşa Kimdir ,(Ahmed), osmanlı devlet adamlarından (?-Bursa 1813).

Karaçelehizade Abdülaziz Efendi soyundan. Kalemden yetişti.

Hâcegânı Divanı hümayun oldu.

1799’da Mustafa III’ün kızlarından Şah Sultan’ın kethüdası oldu.

Sonra üçüncü defterdarlığa ve Tersane eminliğine getirildi.

1806’da Çarhacı Ali Paşa ile Çanakkale boğazının tahkimine memur edildi.

Mahmud II’nin cülûsunda, Balçık kasabasına sürüldü (1808).

1810’da Cebehane nazırı ‘ve Çavuşbaşı oldu.

1811’de, vezaretle Trabzon valiliği verildi.

1812’de Kocaeli (İzmit) sancağı mutasarrıfı iken mütegallibeden Bilecek Voyvodası Kalyoncu Ali Ağa ile Pazarköyü âyanı Esat Beyi hezimete uğrattı.

Hüdavendigâr sancağı mutasarrıfı iken öldü.

Kabri, Bursa’da Yeşil Türbe’nin yanındaki set üzerindedir.

Karadeniz-lzmit körfezi kanalının açılmasına valiliği sırasında teşebbüs edilmişti.

Bursa’daki harap türbe, cami ve çeşmelerden bir kısmını tamir ettirdi.

Bir yanıt yazın