Azmi Dede Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Azmi Dede Kimdir, (1815-1893)- Şair ve bestekardır.

Azmi Dede Hayatı

Gelibolu’da doğdu.

Babası, Gelibolu Mevlevi hanesi Şeyhi Ali İzzet Dede’dir.

Babasının ölümü üzerine aynı dergaha şeyh oldu.

41 yıl bu dergahın meşihatında bulundu. Daha sonra Hicaz’a, ordan Mısır’a gitti.

İstanbul’da bulundu.

1893 yılında Beyrut’ta öldü.

Azmi Dede, devrinin değerli ilim adamlarındandır.

İlmi eserleri ve şiirleri vardır.

Gençliğinde dini musikiyi İsmail Dede’den öğrendi.

Güzel na’t ve ayin okur, ney üflerdi.

Azmi Dede’nin oğlu Ahmed Celaleddin Dede de bestekarlıkta babası kadar ün yapmıştır.

Azmi Dede’nin, Dergaha ait eski bir ayin mecmuasmda 74 rübaisi yayınlanmıştır.

Bu alandaki kudretini ispatlayan bir rübaisi:
akil mi ya divane miyim bilmem hiç Mahrem mi ya bigane miyim bilmem hiç Bu kesret ü vahdetle mübhem kaldım Bir dare mi bin dane miyim bilmem hiç

Ben ben değilim ben dediğim sensin hep Ruhum dediğim ten dediğim sensin hep Manen-i kudüm sinekupan oldum Tenna teriena ten dediğim sensin hep

Mescidde vü büthanede ferras oldum Ta derd-i sanemlerde sarardım soldum Kütb içre arar idim anı ben ahır Evrak-ı perişan-ı dilimde buldum

Sen ben mi ya ben mi sen sen ben ben Ger ben sen isem sen ben isen nola bu ten

Ben ben değilim anladığım bu ki heman Hem ben ben ü hem sen sen ü sen ben ben sen

Evlad-ı Ali bendesiyiz gam yemeyiz Mevla-yi veli bendesiyiz gam yemeyiz Nakşı gibi sad hezar Mevlana’nın Ta ruz-i bek bendesiyiz gam yemeyiz

Bir cevap yazın