Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Azmi Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Azmi Efendi Biyografi,Azmi Efendi Kimdir (Ahmed Said), osmanlı elçisi (Girit ?-İstanbul 1821).

Azmi Efendi Hayatı

Babıâli’de yetişti.

1763’te sefaretle Berlin’e gönderilen eniştesinin yanında görevli olarak bulundu.

1788’de Fas elçiliğine gönderildi.

Selim III tarafından, Prusya kralı Friedrich Wilhelm II’ye gönderildi.

Şubat 1791’de gayet kıymetli hediyeler ile birlikte Berlin’e gitti ve 27 aralık 1791’e kadar burada kaldı.

Görevi, Rusya aleyhine Prusya devletinin yardımını sağlamaktı.

Olumlu bir netice alamadan döndü.

Sonra sırasıyla, Sadaret mektupçuluğu, Baş muhasebecilik, Boğaz nazırlığı, üçüncü defterdarlık, Hububat nazırlığı yaptı.

1798’de azledildi. Yeniden memuriyete alındı.

Babıâli’nin çeşitli dairelerinde görev aldı.

Fas elçiliğinden döndüğü zaman verdiği takrir yazma olarak, Topkapı Sarayı arşivinde bulunuyor (nu. E. 4034).

Berlin elçiliğine dair sunduğu Sefaretname’nin nüshalarından biri, Süleymaniye, Esad Efendi kitaplığı (nu. 2279), diğeri de Millet kütüphanesi, Ali Emîrî Efendi’dedir (nu. 825).

Berlin sefaretnamesi, önce Ebüzziya külliyatı arasında, İstanbul’da 1885’te basıldı.

Sonra Vakit gazetesi tarafından tefrika olundu (1942).

Dr. Otto Müller-Kolshorn tarafından, Almanca’ya yapılan tercümesi ise, 1918 yılında Berlin’de basıldı.

Bir yanıt yazın