Bab-ı Hümayun Kapısı Nedir,Tarihçesi | Tarih |

Bab-ı Hümayun Kapısı Hakkında Bilgi, Babı hümayun kapısı kitabesi, Topkapı sarayı bab-ı hümayun kapısı ,Bab-ı Hümayun Kapısı Hakkında Bilgi,Topkapı sarayının Ayasofya’ya bakan büyük dış kapısı (Saltanat kapısı da denir).

1459’da Fatih Sultan Mehmed tarafından sarayın saltanat kapısı olarak yaptırıldı.

Buradan sarayın birinci avlusuna girilir.

Büyük tören ve alaylarda giriş ve çıkış bu kapıdan yapılırdı.

Divan günlerinde Divan erkânı sabah namazında» sonra Babıhümayun önüne gelirler.

Aloj denilen selâmlaşmadan sonra dua edilir.

Babıhümayun kapıcıları tarafından kapılar açılır. önce Kapıcılar kethüdası, arkasından reisülküttap ve Divan erkânı içeri girerlerdi.

Babıhümayun’u, Orta kapıyla birlikte sarayın dış muhafız ocakları ve kapıcıağasının idaresindeki Kapıcılar ocağı korurlardı.

Bab-ı Hümayun Kapısı Hakkında Bilgi, Babı hümayun kapısı kitabesi, Topkapı sarayı bab-ı hümayun kapısı Bütün sarayın korunmasına memur bostancıbaşı da nezaret ederdi.

Babıhümayun’da iç içe iki kapı vardır.
Bu iki kapı arasında sağda ve solda Babıhümayun kapıcılarına mahsus odalar vardır.
Kapının üstündeki köşk yıkıldıktan sonra yerine bir korkuluk konuldu.

Bir cevap yazın