Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Baba Nimetullah Nahcivani Kimdir,Hayatı | Tarih |

Baba Nimetullah Nahcivani XV. yüzyıl Türk bilgini (Nahcivan, ?-Akşehir 1496).

Baba Nimetullah Nahcivani Hayatı

Nakşibendî tarikatı büyüklerinden.

Azerbaycan’da okudu.

Anadolu’ya gelerek Akşehir’de yerleşti.

Başlıca eserleri: Fevatih-ül-İlâhiye ve’l -Mejatih-ül-Gaybiye (İlâhî Başlangıçlar ve Gizli Olan Şeylerin Anahtarları; tefsir kitabı, 2 c.); Gülşen-i Raz’a farsça şerh; Muhid-dini Arabî’nin Fusus-ul-Hikem’ine ve Tef-sir-i Kadi adlı eserlere yaptığı ekler, tasavvufla ilgili Hidayet-ül-lhvan (Kardeşlere Yol Gösterme) ve Risalet-ül-Vücud adlı risalesi.

Bir yanıt yazın