Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Baba Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Baba Paşa Kimdir (İbrahim Ağa) Pehlivan. âyanlıktan yetişme türk veziri (Yozgat 1766 -Karlı-ili 1820).

Baba Paşa Hayatı

Gönüllü olarak katıldığı Osmanlı-Rus savaşında (1787) gösterdiği kahramanlıklarla tanındı.

Alo (Ali) Paşa ile birlikte, Anadolu’da Karaosmanoğlu’na.

Rumeli’de Dağlı eşkiyasına ve özellikle Parvandoğlu ile Tirsiniklioğlu İsmail Ağaya karşı savaştı.

Alo Paşanın ölümü üzerine, İsmail Ağa ile anlaştı ve onun yardımıyla hassa silâhşoru, sonra kapıcıbaşılık payesiyle Deliorman kazasına tayin olundu 1805’te Dobruca âyanlığma getirildi.

1806’da Alemdar Mustafa Paşa ordusunda görev aldı ve İsmail kalesini Ruslara karşı korudu.

1809’da Silistre yakınındaki Tatariç savaşında gösterdiği başarıya karşılık, kendisine vezirlik verildi ve Rakka valiliğine gönderildi.

Bu tarihten sonra halk arasında Baba Paşa diye meşhur oldu.

1810’da, Hacıoğlu Pazarcığı savaşında, yaralı olarak Ruslara esir düştü; üç yıl Moskova’da kaldı 1813’te İstanbul’a döndü..

Mahmud II nin emriyle Sivas, Erzurum, Çıldır ve Diyarbakır valiliklerinde bulundu.

Tepedelenli Ali Paşa ile yapılan savaşlar sırasında hastalanarak öldü.

 

Bir yanıt yazın