Babacafer Zindanı,Tarihçesi | Tarihi Yapılar İstanbul|

Babacafer Zindanı İstanbul’da, Haliç surlarına ait dördüncü kapının yanındaki kule.

İstanbul’un fethinden sonra bu kule, yanındaki kapıyla birlikte Zindan kapısı adını almıştı.

Rivayete göre, abbasî halifelerinden Harun-ür-Reşid zamanında İstanbul’a gönderilen ve İmam Hüseyin neslinden olan Seyyid Cafer adlı bir arap elçisi bu zindana hapsedildi ve orada öldü.

Bu sebeple kuleye Bâbacafer adı verildi.

Osmanlı imparatorluğu devrinde, burası İstanbul’un belli başlı hapishanelerinden biri oldu.

Erkek ve kadınlara ait iki kısmı vardı.

Siyasî suçlular dışındaki bütün mahkûmlar buraya 1826’da, Yeniçeri ocağıyla beraber, Baba isminin kaldırılması düşünüldüğünden, bir süre buraya Babıcafer denildi, fakat bu ad uzun süre devam etmedi.

Topkapı Sarayı müzesi müdürlüğü emrinde, tarihî bir yer olarak korunmaktadır.

Zındankapısı da denir.

Bir cevap yazın