Babanzade Mustafa Zihni Paşa Kimdir | Biyografi,Tarih |

Babanzade Mustafa Zihni Paşa Kimdir ,Babanzade Mustafa Zihni Paşa,Türk idarecisi ve fikir adamı (İstanbul 1848 – 1929).

Babanzade Mustafa Zihni Paşa Hayatı

Midhat Paşanın Bağdat valiliği zamanında ona mühürdarlık (özel kalem müdürlüğü) yaparak idare hayatına girdi.

Sırasıyla Irak’ta, Yemen’de, Doğu Ana dolu’da, Şam Trablus’unda, Antalya’da, Bolu’da mutasarrıflıklarda bulundu; sonra da Yanya, Adana, Hicaz gibi vilâyetlerde valilik yaptı.

Yanya’da iken ‘Balkan harbine yakın günlerde Sadarete (Başbakanlığa yolladığı bir mesajda, harbe girilmemesini çünkü osmanlı ordusunun durumunun memleketi zafere ulaştırmaya uygun olmadığın: bildirdi.

Bu uyarma, iktidarın hiç hoşuna gitmedi.

Latin harflerini kullanmak isteyer Arnavutlara karşı İttihat hükümeti tarafından askerî sevkiyat yapıldığı ve Kuzey Arnavutluk ateş içinde kıvrandığı sırada Güney, Yanya’da vali olarak bulunan Mustafa Zihhi Paşa latin harflerinin kullanılmasına engel olmayacağını ilgililere bildirdi.

Bu bildiri üzerine ayaklanma ve direnme içir bir imkân kalmayınca ateş güneye sıçramadı.

Bolu’daki mutasarrıflığı sırasında Hilâfetin osmanlı hanedanına devredilmiş olmasının tarihî bir realite olmadığı yolunda bir eser yazdığı haber alınarak Kastamonu’ca sürüldü.

Orada ikibuçuk yıl sürgün hayatı yaşadı, islâmda Hilâfet, Kuvayı Maneviye, İlim ve İslâm, Tevsii Mezuniyet adlı eserleri vardır.

Ahmed Naim. İsmail Hakkı, Hüseyin Şükrü Baban’ın babasıdır.

Bir cevap yazın