Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Babanzadeler Kimdir,Tarihçe | Biyografi,Tarih |

 

Babanzadeler isyanı,Babanzadeler Kimdir XVII.yüzyıl ikinci yansında Baba Süleyman ile başlayan ünlü aile.

Uzun yıllar kendi kurdukları ocağın mutasarrıflığını yaptılar.

ilk hükümet merkezleri Kala Çuvalan’dı.

Baban ocağını ilk defa Fatih Ahmed adında birinin kurduğu, daha sonra zaptedilen civar kazaların idaresinin Süleyman Beye verildiği söylenir (1669 ?).

Daha sonra sırayla kardeşleri ve onların oğulları ocağın mutasarrıflığını yaptılar.

Baban büyükleri arasındaki rekabet ve geçimsizlik, sonunda ocağın kaldırılmasına sebep oldu.

Aile fertleri etrafa dağıldı.

XVIII.yüzyılda Abdurrahman Paşanın oğlu İbrahim Paşa Süleymaniye adıyla yeni bir şehir kurdu (1783).

Fakat daha sonraları hanedanın başında bulunan Ahmed Paşanın Koi yakınlarında Bağdatlı Necip Paşaya yenilmesiyle bağımsızlıklarını kaybettiler (1830-1847).

Süleymaniye’de eski Baban hanedanından birçok torun bulunmaktaysa da sadece Süleyman Paşanın ve İbrahim Paşanın torunlarına değerli topraklar miras kaldı.

Babanlardan birçoğu avukatlık mesleğinde ün yaptı, ayrıca yüksek mevkilerde bulunan ve Irak hükümetinde bakanlık yapanlar da vardır.
 

Bir yanıt yazın