Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Babıali Baskını Nedir,Özet | Osmanlı Tarihi |

Babıali baskını sonuçları,Babıali baskını nedenleri,Babıali baskını siyasi hayata etkileri,Babıali Baskını özellikleri,Babıali Baskını dönemi,Babıali Baskını Hakkında Bilgi,Babıali Baskını Nedir,Özet Bilgi İttihat ve Terakki Fırkası tarafından yapılmış hükümet darbesi (23 ocak 1913).

Osmanlı devleti Balkan savaşlarında yenilmiş ve kısa zamanda bütün Rumeli kıtasını kaybetmişti.

1878 Berlin antlaşmasının 23. maddesine dayanan büyük devletler bir osmanlı eyaleti olan Bulgaristan’ın işlerine müdahaleye başladılar.

Devrin sadrazamı, İtilâf ve Hürriyet partisi taraftarı Kâmil Paşa idi.

Kâmil Paşa hükümeti Londra konferansında kabul edilen Midye-Enez hattını sınır kabul etme eğilimindeydi.

Bu arada osmanlı ordusu Kırklareli ve Lüleburgaz’da Bulgarlara yenilmiş, kabinenin durumu daha da zorlaşmıştı, itilâf ve Hürriyet partisi taraftarları kabineyi devirip Harbiye nazırı Nâzım Paşayı sadrazam yapmaya karar verdiler.

Fakat ittihat ve Terakki partisi taraftarları bu durumu gizlice öğrendiler ve diğerlerinden önce faaliyete geçtiler.

Başlarında Enver ve Talât beylerin (her ikisi de sonra paşa oldu) bulunduğu 30-40 kişilik bir grup kabinenin toplantı halinde bulunduğu Babıâli’ye bir baskın yaptılar.

Nâzım Paşa ile yaveri Kıbrıslı Tevfik vurularak öldürüldü.

Sadrazam Kâmil Paşa istifaya zorlandı ve İttihat ve Terakki partisi taraftarı Mahmud Şevket Paşanın sadarete geçmesi böylece sağlandı.

Bir yanıt yazın