Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Babüsselam Kapısı Nedir,Tarihçesi | Tarihi Yapılar |

 

Babüsselam kapısı topkapı sarayı,Babüsselam kapısı ne demek,Babüsselam kapısı hakkında kısa bilgi,Babüsselam Kapısı Hakkında Bilgi,Babüsselam Kapısı Nedir Babüsselam Kapısı,Topkapı sarayının girişte ikinci kapısı (Orta kapı da denir).

Fatih Sultan Mehmed devrinde yapıldı.

Büyük demir dökme kapıları vardır.

Kanunî Sultan Süleyman kapıya iki kule ilâve ettirdi.

Bu kulelerin altında kapıcılara mahsus odalar vardır.

Babüsselâmın içiçe iki kapısı arasındaki yere Kapıarası denirdi.

Padişahın gazabına uğrayan devlet adamları azil, sürgün veya idam fermanları gelinceye kadar burada hapsedilirlerdi.

Kapı «Dergâh-ı âli kapıcıları» tarafından korunurdu.

Âmirleri Kapıcıbaşı ağa unvanını taşırdı.

 

Bir yanıt yazın