Bağdat Köşkü,Mimari Özellikleri | Tarihi Yapılar İstanbul|

Bağdat Köşkü Hakkında Bilgi, Murad IV tarafından Bağdat’ın fethi hatırasına yaptırılmış köşk (1639).

İstanbul’da Topkapı sarayı ekyapıları içinde, dördüncü avludadır.

Bağdat Köşkü Mimarisi

Bağdat Köşkü
Bağdat Köşkü Murad IV tarafından Bağdat’ın fethi hatırasına yaptırılmış köşk (1639).

Bütün İstanbul boğazını ve Eyüp’e kadar Haliç’i görür, Lâle bahçesinin bitimindeki yerden 7 m yükseklikte, bir köşede yer alır.

Mimarı kesin olarak bilinmiyor.

Köşkün etrafını saran ve üstü kubbeyle örtülü geniş saçak, mermer sütunlar üzerine oturmaktadır.

Kubbe ve tonoz nakışlıdır.

Saçağa uzun bir kaside yazılmıştır.

Dış duvarların alt kısmı mermer ve renkli taş levhalarla ve üst kısmı çinilerle kaplıdır.

Binanın planı dört çıkıntı ve dört girinti gösterir.

Girintilerin birinde yaşmağı ve çerçevesi yaldızlı bakırdan bir ocak yer alır.

Diğer üç girintide ise köşkün üç kapısı vardır.

Kapıların, pencerelerin ve dolapların kanatları fildişi, sedef ve bağa ile; iç duvarlar ve kemerler ise kubbeye kadar nefis çinilerle süslüdür, özellikle ocağın etrafındaki büyük boy çiniler XVII. yy. çinileri arasında emsalsizdir.

Köşkün otuz iki penceresi vardır.

Alt ve renkli camlı üst pencereler arasında mavi çiniler üzerine beyaz ile «Ayet-ül-Kürsî» yazılmıştır.

Bu yazılar Tophaneli Enderunî Mahmud Çelebinin eseridir.

Revakın 7 m yükseklikteki 22 mermer sütunu, kaidesiz olarak birer pirinç çemberle taban taşına oturur.

Başlıkları baklavalı, kemerler gömme dairelerle süslü beyaz mermer ve kırmızı Hereke üçgenleriyle işlidir.

Bu üçgenler bir kırmızı, bir beyaz olmak üzere sıralanmıştır.

Sütun aralarında oyma mermer şebekeler, kuzey kısımda ise konsollar üstünde iki geniş balkon vardır.

Saçak tavanı dört köşe, revak tavanı sekizli yıldız ve altı köşe teşkil eden çıtalarla yapılmıştır.

Odanın yüzü yerden kapı yüksekliğine kadar düzensiz bir şekilde, çeşitli renkte taşlarla kaplıdır.

Bingili kubbe yaldız ve hafif kabartmalarla süslenmiştir Kubbeden aşağı, zemini kırmızı, üzerinde altın yaldızlı kafes bulunan bir top kandil sallanır.

Bütün bu göz kamaştırıcı süslemeyi yerdeki sedirler tamamlar.

Bağdat Köşkü
Bağdat Köşkü

Bir cevap yazın