Bağdatlı İsmail Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Bağdatlı İsmail Paşa (1839-1920) Osmanlı askeri, araştırmacı ve Bibliyografya yazarı.

Bağdat’ta Baban ailesinden, Baban Mehmed Emir Efendinin oğlu.

Irak’ta halkı askerliğe teşvik için açılan Askerî mektebe girerek asker oldu.

1875’te İstanbul’a gelip Bakırköy’e yerleşti.

1908’den sonra Liva rütbesi ile Jandarma dairesi müdürü oldu.

Kâtip Çelebi’nin Keşfüz Zünun’un zeyl. olan ve ondan sonraki dört bin kadar şark eserinin adlarını içine alan bibliyografya eserinin adı Esamii Müellifin’dir (Yazarların Adları).

Başka bir eseri de Doğuda yetişen yazarların doğum ve ölüm tarihleriyle yazdığı kitapları ve konularını gösteren Bibliyografya’sıdır.

Bir cevap yazın