Baha Tevfik Kimdir,Hayatı

Baha Tevfik Kimdir,(1881-1914)- Yazar, gazeteci, çevirmen ve fikir adamı.

Baha Tevfik Hayatı

İzmir’de doğdu.

İlk ve orta öğrenimini orada yaptı.

İstanbul’a gelerek Mülkiye’yi bitirdi.

İkinci Meşrutiyet’in ilânından sonra yayımladığı gazete, dergi ve kitaplarda pozitif ilim ve materyalist felsefeyi savunarak yeni bir çığır açtı.

“Tecedaüd-ı İlmî ve Felsefî Kütüphanesi’ ’ni kurdu.

“Felsefe-i Ferd” adlı eserinde “entellektüel anarşizm”i açıktan açığa savundu.

Namık Kemal, Rıza Tevfik ve Ahmed Hâşim gibi günün şöhretlerinin hepsini çok ağır bir dille tenkit etti.

Onun bu davranışları, milliyetçi ve muhafazakâr çevrelerde iyi karşılanmadı ve aynı şekilde tepki gördü.

Gazetecilik ve yazarlığın yanısıra Rehber-i İttihad-ı Osmanî” okulunda felsefe öğretmenliği yaptı.

Yazılarında her fırsat buluşta şiirlere ve şairlere çatışma, zamanın aydınları arasında bir anlam verilemedi.

Hayatının son yıllarında yazdığı yazılarda aşırı materyalist felsefe görüşünden ayrılarak daha ılımlı bir yol izlemeye başladı ve pozitivist düşünceyi daha çok benimsedi.

Baha Tevfik Eserleri

Meşrutiyet’ten sonra yazılarının çıktığı dergiler

 • Felsefe Mecmuası (1910)
 • Hale, Alem (1912)
 • Piyano ve Düşünüyorum (1910)
 • hiciv ve polemik alanında Eşek, el-Ma-lûm
 • Yine o ile Karagöz, Şehbâl
 • Tefekkür
 • Tenkîd, Zekâ

Eşref, Serbesti ve İştirak ’de yer alır.

Basılmış kitapları

 • Ba’s ü Bade’l-mevt (Tolstoy’dan 1909)
 • Felsefe-i Edebiyat ve Şair Celis (1914)
 • Felsefe-i Ferd (1914), Feminizm-âlem-i nisvân (Odette Lacquerre’den, bs. sı tarihsiz)
 • Fransızca İstikâk Lügati (H. Vasfi Menteş ile 2 C. 1905-1909)
 • Hassasiyet Bahsi-Yeni Ahlâk (Ahmed Nehirle, 1910)
 • Karagöz Salnamesi (1913)
 • Madde ve Kuvvet (Ludwig Buchner’den Ahmed Nebil’le 3 C. İstanbul, tarihsiz)
 • Mantık (Robier’den, İstanbul, tarihsiz)
 • Vahdet-i Mevcud (Ernst Haeckel’den, Ahmed Nebil’le, bs. sı tarihsiz)
 • Tarih-i Felsefe (Alfred Fıuille’den, I. C. bs. sı tarihsiz)
 • Psikoloji, (bs. sı tarihsiz), Niçe-Hayati ve Felsefesi (Ahmed Nebil ve Memduh Süleyman’la, bs. sı tarihsiz)
 • Teceddüd-i İlmî ve Felsefî (bs. sı tarihsiz), Muhtasar Felsefe, (1914)

Bir cevap yazın