Baha Tevfik Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Baha Tevfik Kimdir,Türk yazarı (İzmir 1881-İstanbul 1914).

Baha Tevfik Hayatı

ilk öğrenimini İstanbul’da yaptı, Mülkiye’yi bitirdi.

1908’den itibaren yayımladığı dergi, gazete ve kitaplarla kısa «-ürede yeni bir fikir çığırı açtı.

Pozitif bilim ve materyalist felsefeyi savundu. «Teceddüdü İlmi ve felsefî kütüphanesi» ni kurdu, 11 cilt eser yayımladı.

Zekâ, Tenkid, Piyano, şehbal adlı dergilerde felsefî, ahlâkî yazılar yazdı.

Eşek, Elmalûm gibi mizah dergileri çıkardı.

Tercümeleri

Kâinatın Muammaları (Ernest Haeckel’den, Felsefe Mecmuasında yayımlandı); Madde ve Işık (Louis Büchner’den).

Telif Eserleri

Felsefe-i Edebiyat (1911); Muhtasar Felsefe (1912); Teceddüd-ü İlmî ve Edebî, Feminizm; Felsefe-i Fer d; Hassasiyata Dayanan Ahlâk.

Bir cevap yazın