Bahaeddin Veled Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Bahaeddin Veled
Bahaeddin Veled , (Sultan-ül-ulemada denir), Türk bilgini (Belh, ?-Konya 1230).

Bahaeddin Veled Kimdir,(Sultan-ül-ulemada denir), Türk bilgini (Belh, ?-Konya 1230).

Mevlâna Celâleddin Rumî’nin babası.

Kendi ifadesine göre şeceresi halife Ebu Bekir’e dayanır.

Eflâkî’nin Menakıb-ül-Ârifin adlı eserindeki bilgiye göre, annesi Harizmşahlardandır; Bahaeddin Veled bu aileden Muhammed Tekiş’e kızarak Belh’ten Konya’ya gelmiştir

Bir cevap yazın