Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Bahai Mehmet Efendi Kimdir,Hayatı | Tarih |

Bahai Mehmet Efendi Kimdir,Osmanlı şeyhülislâmı ve şairi (İstanbul 1595-1654).

Bahai Mehmet Efendi Hayatı

Hasancan ailesinden, Abdülaziz Efendinin oğlu.

Bahai Mehmet Efendi
Bahai Mehmet Efendi ,Osmanlı şeyhülislâmı ve şairi (İstanbul 1595-1654).

Annesi ünlü Ebüssuud Efendinin torunu.

Halep kadısı iken, tütün içtiği için Murad IV tarafından Kıbrıs’a sürüldü (1634).

Sonra Şam, Edirne ve İstanbul kadılıklarına, Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerine, nihayet şeyhülislâmlığa getirildi (1649).

İstanbul’da bulunan İngiliz sefirini makamına çağırıp, dövmesi ve hapsetmesi yüzünden, şeyhülislâmlıktan azlolundu (1651).

Bir süre Gelibolu’da oturdu.

1652’de, bu makama yeniden geldi ve ölümüne kadar meşihatta kaldı.

Boğaziçi’nde, Anadoluhisarı ile Kanlıca arasında bulunan, çinilerle süslü yalısının önündeki koya, bir zamanlar Baha koyu adı verilmişti.

Divan’ı, 1933’te yayımlandı, yazma nüshaları, İstanbul kütüphanelerindedir. Bestelerinden yalnız bir eve beste günümüze gelebilmiştir.

Bir yanıt yazın